Coaching en Therapie

Therapieën en Wielwerk Methode   Elke therapie die ik aanbied kan worden toegepast volgens de unieke Wielwerk Methode. De kern van de methode is: als je de draaiende beweging van ‘het Wiel’ gaat volgen gaan de energieën weer op een natuurlijke manier stromen. Dit volgens het principe dat mogelijke blokkades die zijn ontstaan in een mens ook weer kunnen verdwijnen. Door de Wielwerk Methode kunnen al deze facetten op alle niveaus onderzocht en in kaart gebracht worden.

Verschillende technieken

Ik bied de volgende technieken aan:

– De Wielwerk Methode als zelfstandige techniek; De Wielwerk Methode gaat uit van het principe dat alles in de schepping cyclisch is. Het zogenaamde Wiel dat wordt gebruikt bestaat uit een denkbeeldige Cirkel met een Middelpunt, de vier Windrichtingen ( Oost- Zuid- West – Noord ) en alle verbindende assen tussen Windrichting en Middelpunt. Elke windrichting heeft zijn eigen kwaliteiten en eigenschappen. Soms komt het voor dat er door omstandigheden geen beweging meer in het Wiel zit of dat een blokkade de doorgang  belemmert. Tegen de stroom in gaan kan ook. Je gaat je verzetten  tegen de natuurlijke stroom vanuit een overtuiging of uit gewoonte of onder invloed van anderen. Op het moment dat een mens zich (bewust of onbewust) verzet tegen deze Natuurlijkheid, dan blokkeert de energetische stroom, wat allerlei problemen kan geven. Het Wiel kan helpen om het proces inzichtelijk te maken. Er  wordt duidelijk in welke fase een proces zich bevind en wat de mogelijkheden en kansen zijn. En ook wat de bedreigingen zijn voor en in dit proces. Wat is er nodig om de kansen te benutten en de bedreigingen het hoofd te bieden? En hoe kan er een ‘samenwerking’ worden aangegaan tussen deze eigenschappen en kwaliteiten. We kunnen het Wiel als model gebruiken voor elk denkbaar proces.

– Innerlijk kind werk; Kinderen leven in een wereld van volwassenen. Ze zijn klein en afhankelijk van hun opvoeders en andere mensen om hen heen. Zelfs als het thuis, in de omgeving en op school fysiek en emotioneel relatief veilig is, is opgroeien een hele klus.  Als de omgeving minder veilig is, of zelfs onveilig dan is er soms maar èèn manier om zich te kunnen handhaven in de “grote mensen wereld”, en dat is Overleven.  Om te kunnen overleven kan een kind een bepaalde rol aan nemen. Bijvoorbeeld de pleaser, de rebel, de verzorger of het altijd vrolijke kind. Die rollen die onbewust ontstaan, zijn een logische reactie op een onlogische situatie. Gedragingen die we als kind hebben aangeleerd, conclusies die we toen hebben getrokken over onszelf en de omgeving, gaan beperkend werken in je leven als volwassene. Een deel van jou, je innerlijk kind, gelooft nog steeds dat het in die situatie zit van toen, en blijft het daarbij behorende gedrag volhouden.  Werken met het innerlijke kind is èèn van de meest simpele, directe en doeltreffende methoden om bij onze oorspronkelijke verwondingen te komen en die te genezen. Het passeert de defensiemechanismen van je intellect door direct contact te maken met dat deel van jou dat het meest verbonden is met je goddelijke natuur maar ook het meest gewond is geraakt: je innerlijk kind.

– Hypnotherapie; Hypnose is een heel natuurlijk proces en wordt gebruikt om een cliënt  in een veranderde bewustzijnstoestand te brengen en hem contact te laten maken met zijn eigen innerlijk. Deze hypnose wordt ook wel omschreven als een toestand waarin je jezelf zover laat gaan in een doelgerichte ‘dagdroom’, dat je je losmaakt van je uitwendige omgeving en op gaat in je innerlijke werkelijkheid. Dit kan bv doormiddel van actieve of passieve visualisaties of  imaginaties. De cliënt kan in een bewust opgeroepen trance het denken los laten en in diepe ontspanning komen. Daardoor komt er een veranderd bewustzijnstoestand en een naar binnen gerichte, verhoogde concentratie. Op deze manier kan hij delen van zijn bewustzijn bereiken waar hij normaal gesproken, met zijn rationele, logische bewustzijn geen toegang heeft. De cliënt kan inzicht en grip krijgen op onbewuste reacties en mogelijkheden. De problematiek van de cliënt krijgt hier de kans om zich in symbolische vorm kenbaar te maken. Hypnotherapie heeft niets te maken met de bekende sensatieverhalen waarbij mensen voor een groot publiek willoos zijn en niet meer weten wat ze doen. Bij elke sessie en op elk moment ben je eigenmachtig en wilsbekwaam.

– Regressie – reïncarnatie therapie; Heel kort gezegd is regressie-reïncarnatietherapie een manier om te ontdekken op welk moment bij iemand een bepaalde overtuiging en emotie en gevoel ( m.a.w. ‘lading’), zich vastzette.  Om deze lading vervolgens te kunnen verwerken, oplossen en/of te neutraliseren. Trauma`s, blokkades en belemmeringen uit het (recente)verleden, de jeugd, de baarmoedertijd, geboorte of een vorig leven, kunnen worden opgespoord, geneutraliseerd of geheeld. Voor een succesvol gebruik van regressie -reïncarnatietherapie is het, voor cliënt en therapeut, niet van belang om in reïncarnatie te geloven. Het heeft vaak zijn uitwerking wel of je nu wel of niet in reïncarnatie geloofd. Op de juiste manier benaderd en ge(her)programmeerd kan het bijdragen aan genezing van trauma`s. Deze bijzondere en mooie techniek kan wel zeer intensief en vermoeiend zijn. Het is verstandig om hier rekening mee te houden.

– Energiewerk – Reading en healing van energie; Energie is een erg ruim begrip. Wikipedia omschrijft energie als een natuurkundige grootheid. Evengoed kunnen we het hebben over het gas en lichtverbruik, de energie die het eten van voedsel opbrengt of de energie die ontstaat na het verrichten van sport of arbeid. Alles in en om ons heen is energie. Energiewerk is een manier waarbij ik gebruik maak van deze, goed voelbare, energiestromen(Aura). Het wordt veelal gezien als een alternatieve geneeswijze die zeker tot genezing kan leiden. Bij medische klachten zal een bezoek aan een (huis)arts altijd het eerste advies zijn. De alternatieve basisgedachte is dat fysieke kwalen of ziekte veroorzaakt kunnen worden door een verstoring of onbalans op het energetisch lichaam. Een Reading is een handige manier om snel belangrijke informatie te kunnen ontvangen over je persoonlijke balans. Je energie kan uit balans zijn door bijvoorbeeld stress, verdriet of eenzaamheid of doordat je vreemde of vervelende gevoelens hebt die je niet kunt plaatsen.  Een reading kan heel concrete informatie geven (b.v. warmte of koude), maar ook symbolen, teksten, filmpjes of kleuren. Deze informatie kan dan ‘vertaald’ worden naar bruikbare handvatten. Aan de hand daarvan kan er een Healing (geneeswijze) plaatsvinden. Door mijn sterk ontwikkeld invoelend vermogen en een specifieke en zuivere afstemming kan ik deze Energiestroom , Readen (lezen). Aan de hand van de verkregen informatie kan er Healing (genezing)komen. Dat kan worden bereikt door gebruik van een van de vele energiewerk-mogelijkheden of in combinatie met een van de andere technieken of methodes. Het doel is altijd het weer laten stromen van de energie in en om je lichaam.

– EMDR; Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, seksueel geweld of een geweldsincident. Deze gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen en dat kan ernstige  klachten ontwikkelen. Vaak gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) of nachtmerries. Andere klachten zijn schrik – en vermijdingsreacties. Men spreekt dan van een ‘posttraumatische stress – stoornis ‘(PTTS). Het gaat er bij EMDR nooit om wat destijds het naarste was, maar wat NU het naarste is om aan terug te denken. Uiteindelijk kan er met een zachtere blik worden teruggekeken naar traumatische gebeurtenis.