Over de therapeut

Mijn naam is Marijke Hendriksen, coach/therapeut van mijn praktijk Station West. Elke keer als ik in mijn praktijkruimte ben geeft mij dat een enorm goed gevoel. Het is een erg prettige plek om te zijn en te werken. Anderen die er komen ervaren vrijwel meteen een gevoel van rust en ontspanning. Een bijzonder goed begin voor een effectieve sessie. De opleidingen tot coach en therapeut, die ik heb gevolgd, hebben mij eveneens de gelegenheid geboden om voortdurend te werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Door de diverse technieken en methodes toe te passen op mijn medestudenten maar zeker ook door ze zelf te ondergaan. Daardoor heb ik zelf kunnen ervaren wat dit met en voor je kan doen. Wat het voor je kan betekenen, zowel op de korte als op de lange termijn. Deze ervaringen zijn een verrijking geweest met bijzonder mooie en verhelderende inzichten. Daarom kan ik met hart en ziel en vol overgave achter deze prachtige therapie staan, gedragen door integriteit en zuiverheid !

Als jong meisje had ik het vermogen om sferen en gevoelens van anderen in mijn omgeving op te pakken en te voelen. Ik dacht dat de gevoelens of emoties van mij zelf waren en bij mij hoorden, ook al snapte ik vaak niet waarom ik opeens verdrietig werd, teleurgesteld of boos. Deze intense gevoelens hebben mijn leven sterk beïnvloed, zeker omdat ik ze destijds niet kon begrijpen. Gedurende een jaar volgde ik een cursus Bewustwording, gevolgd door een jaar Reading en een derde jaar Healing. En werd ik mij bewust van sterk ontwikkelde empathische vermogens. Op het moment dat er verhelderende inzichten kwamen kreeg mijn leven een andere wending. Opeens kon ik een groot en belangrijk onderscheid maken door mijzelf de vraag te stellen; is dit gevoel van mij ? Of is het van een ander ?

Daarna heb ik een op Coaching en Therapie gerichte opleiding gevolgd. Een opleiding op hbo niveau, gedegen en veelzijdig, waar bijzonder effectieve technieken en methodes onderdeel vormden van de lessen.  Zoals bijvoorbeeld: NLP, energiewerk, hypno-therapie, innerlijk kind-werk, regressie-reïncarnatie therapie. Een opleiding waar mijn kwaliteiten tot hun recht zijn gekomen en mijn empathische vermogens zich hebben verdiept en verfijnd, zodat ik mij altijd zuiver en integer kan afstemmen.

ERKENNING EN REGISTRATIES

Wielwerk Opleidingen (www.wielwerkopleidingen.nl)  is geregistreerd en goedgekeurd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet aan alle kwaliteitseisen van dit overheidsregister. Alle opleidingen en bij- en nascholingen van Wielwerk Opleidingen zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Dat betekent dat alle opleidingen voorzien zijn van een kwaliteitsmerk.

DIPLOMA`S

–  Bewustwording (2002)                                                                                      –  Reading(2003)                                                                                                                                                                                                Healing -Healing(2004)                                                                                                              –  Poly-Energetische Therapie 1e en 2e jr  (hbo niveau) (2008- 2009)

–  Wielwerk Coach  (mbo niveau) (2011)

–  Wielwerk Therapeut (hbo niveau) (2011)

–   AANVULLENDE CURSUSSEN (NOGG) :

–  Medische Basiskennis (2010)

–  Holistische Basiskennis (2010)

–  Lichaams bewustzijn massage (2010)

       –Diverse workshops Systeem/Familie opstelling (2015-2019)

ktnp