Over de therapeut

Mijn naam is Marijke Hendriksen. Geboren in 1958 in Doetinchem en opgegroeid in het nabij gelegen prachtige natuurgebied de Slangenburg. Nu woon ik aan de rand van het dorpje Vorden, op steenworp afstand van een eveneens prachtige omgeving in de Achterhoek. Als kind al voelde ik me bijzonder verbonden met de natuur en vond er rust. Op de boerderij van mijn vader heb ik veel ruimte en vrijheid kunnen ervaren. Daar ontwikkelde ik ook sociale vaardigheden, hulp bieden en zorgen voor een ander. Toch trok ook de wijde wereld en ik verhuisde naar Arnhem. Daar volgde ik de opleiding tot Z-verpleegkundige. Begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking doe ik met enthousiasme, aandacht en geduld, tot de dag van vandaag. Bij verschillende zorgorganisaties, maar vooral bij Zozijn, heb ik op meerdere plaatsen gewerkt, van Zorgcentrum naar Dagcentrum, van Appartementen complex naar Ambulante ondersteuning. Op dit moment werk ik als Ambulant woon-ondersteuner.

Voor mijn werk als therapeut en coach gebruik ik een praktijkruimte aan huis. Zodra ik in deze ruimte ben geeft dat mij een goed gevoel. Het is een heerlijke plek om te zijn en te werken. Anderen ervaren er vaak meteen een gevoel van rust en ontspanning. De opleidingen tot coach en therapeut hebben mij de mogelijkheid gegeven om voortdurend te kunnen werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Door niet alleen de diverse technieken en methodes toe te passen op medestudenten maar ze ook zelf te ondergaan, heb ik kunnen ervaren wat e.e.a. met je kan doen. Wat het voor je kan betekenen, zowel op de korte als op de lange termijn. Wat een verrijking was dat en wat een bijzonder mooie en verhelderende inzichten heb ik hierdoor gekregen. Dat is precies de reden dat ik met hart en ziel en vol overgave achter deze prachtige therapie kan staan, gedragen door integriteit en zuiverheid !

Als jong meisje had ik het vermogen om sferen en gevoelens van anderen in mijn omgeving op te pakken en te voelen. Ik dacht dat de gevoelens of emoties van mij zelf waren en bij mij hoorden, ook al snapte ik vaak niet waarom ik opeens zo verdrietig was, teleurgesteld of boos. Dit was niet altijd leuk. Toen kon ik deze gevoelens niet plaatsen of begrijpen omdat ik mij niet bewust was van mijn, zo bleek later, sterk ontwikkelde empatische vermogen. Heftig was het vaak wel. Dat heeft veel invloed gehad op mijn verdere leven en op mijn van nature vrolijke en spontane karakter. Op het moment dat er verhelderende inzichten kwamen kreeg mijn leven een heel andere wending. Na een lang proces leerde ik een groot en waardevol onderscheid maken; is dit gevoel van mij ? of is het van een ander ?

Per ‘toeval’ kwam ik in aanraking met de opleiding ‘bewustwording’. Dat was voor mij een echte eye-opener. Na het 1e jaar volgde ik het 2e jaar (reading) en het 3e jaar (healing). Dat ging me heel goed af en ik wilde me graag verder ontwikkelen. Dit werd gevoed door een lang gekoesterde wens om in de toekomst zelf therapie of coaching te kunnen gaan geven in een eigen praktijk. Door een op therapie gerichte opleiding te gaan volgen zou ik veel kunnen leren en me diverse technieken eigen kunnen maken. En ik zou mijn ‘empatische vermogens’ kunnen verdiepen en verfijnen. Ik zou kunnen leren hoe ik anderen hiermee kan helpen. Maar bovenal wilde ik mij kunnen afstemmen op de grootst mogelijke integriteit en zuiverheid bij het geven van welke vorm van therapie of coaching dan ook.

Twee jaar volgde ik een opleiding Poly-Energetische Therapie (op hbo niveau) . Ik  heb er hard gewerkt, veel inzichten gekregen en prachtige technieken geleerd. Technieken en methodes die tot verbluffende resultaten kwamen.  Met behulp van communicatie, NLP, energiewerk, hypno-therapie, innerlijk kindwerk en regressie-reïncarnatie therapie was er veel te bereiken en te leren. Daarna heb ik een opleiding tot coach en therapeut gevolgd (op hbo niveau). Een gedegen en veelzijdige opleiding tot Wielwerk Coach en Therapeut. Binnen deze opleiding zijn mijn kwaliteiten het meest tot hun recht gekomen.

ERKENNING EN REGISTRATIES

Wielwerk Opleidingen (www.wielwerkopleidingen.nl)  is geregistreerd en goedgekeurd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet aan alle kwaliteitseisen van dit overheidsregister. Alle opleidingen en bij- en nascholingen van Wielwerk Opleidingen zijn geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Dat betekent dat alle opleidingen voorzien zijn van een kwaliteitsmerk.

DIPLOMA`S

–  Bewustwording (2002)

–  Reading (2003)

–  Healing (2004)

–  Polyenergetische Therapie 1e jr  (hbo niveau) (2008)

–  Polyenergetische Therapie 2e jr  (hbo niveau) (2009)

–  Wielwerk Coach  (mbo niveau) (2011)

–  Wielwerk Therapeut (hbo niveau) (2011)

–   AANVULLENDE CURSUSSEN (NOGG) :

–  Medische Basiskennis (2010)

–  Holistische Basiskennis (2010)

–  Lichaams bewustzijn massage (2010)

       –Diverse workshops Systeem/Familie opstelling (2015-2019)

ktnp